Standpunt tegen consumentenvuurwerk

Datum publicatie: 07-12-2017

 AJN Jeugdartsen Nederland pleit voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Vuurwerk moet uitsluitend in handen zijn van professionals. Met professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier.

Jeugdartsen zorgen preventief voor de gezondheid van opgroeiende kinderen, vanaf rond de geboorte tot aan de jongvolwassenheid 0 tot 23 jaar. Jeugdartsen vinden het belangrijk dat kinderen in optimale gezondheid en veiligheid kunnen opgroeien. Het afsteken van consumentenvuurwerk past niet bij een veilige omgeving voor kinderen. De aard van het afgestoken vuurwerk is in de loop der jaren ook veranderd: van eenvoudige siervuurpijlen en kleine rotjes naar grof en gevaarlijk explosief materiaal

Cijfers 2016/2017

Vaak zijn toevallige passanten slachtoffer bij het afsteken van vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling 2016/2017 bestond bijna tweederde van de slachtoffers uit toeschouwers die het vuurwerk niet zelf af staken.
De verwondingen zijn ernstig. Tijdens de jaarwisseling 2016/2017 moesten 482 vuurwerkongevallen behandeld worden op de Spoedeisende Hulp, er waren 31 verloren vingers, vier (deels) geamputeerde handen en 176 personen met oogletsel waaronder blindheid.*

Veel kinderen

Wij zien in ons werk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tijdens de jaarwisseling 2016/2017 was 24% van de slachtoffers tussen de 10-19 jaar, 12% viel in de categorie 0-9 jaar. *2

De gevolgen van het vuurwerk afsteken zijn:
1. Verwondingen kunnen, bij blijvend letsel, het ontwikkelingsperspectief en latere beroepskeuze-mogelijkheden van kinderen en jongeren beperken

2. Het milieu lijdt onder de smogvorming en neerslag van vervuilende stoffen. Bij vooral kinderen verergeren mede daardoor luchtwegaandoeningen.

3. Jonge vluchtelingen herbeleven bovendien oorlogsgeweld.

Los hiervan spelen ook stress, angst, schoolverzuim, ziektelast en meer. Ook als kinderen toeschouwer zijn.

Vuurwerkmanifest

De AJN is als deelnemer betrokken bij het Manifest Vuurwerkverbod https://www.vuurwerkmanifest.nl/ dat gesteund wordt door ruim 1200 organisaties en bijna 45.000 burgers. Herhaalde peilingen onder de bevolking laten een afname van het draagvlak voor consumentenvuurwerk zien. De AJN zet haar pleidooi kracht bij met een eigen ambassadeur tegen consumentenvuurwerk: Willemien Boland, jeugdarts in Amsterdam, te bereiken via: 06 249 16 428 (Communicatie )

*1 en *2  Bron: Onderzoek Kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS onder de ziekenhuizen in Nederland, jaarwisseling 2016/2017.