Spiekbriefje hielprikscreening

AJN Jeugdartsen

Ieder jaar wordt bij ongeveer 170.000 pasgeboren baby’s de hielprik uitgevoerd. Het hielprikbloed wordt onderzocht om snel ernstige ziekten op te sporen.
Met de recente toevoeging van GALK-deficiëntie, severe combined immunodeficiency (SCID) en mucopolysaccharidose type 1 (MPS I) aan de hielprik zijn dat er inmiddels 25. Snelle behandeling van deze 25 ziekten levert belangrijke gezondheidswinst op.

In het boekje Spiekboekje Hielprikscreening. Informatie over ziekten, maart 2021 vindt u beknopte informatie over de ziekten waarop pasgeborenen vanaf 1 maart 2021 worden gescreend. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. Zo kunt u de informatie altijd bij de hand hebben.