Sectorplan-Covid-19 Jeugdgezondheid

AJN Jeugdartsen

Vanwege de oplopende Covid-19 infecties hadden Actiz, AJN, GGD/GHOR , NCJ en V&VN Jeugd een Sectorplan-covid-19 Jeugdgezondheid opgesteld. Hierin werden de verschillende fases van Covid infecties die zich mogelijk kunnen voordoen beschreven. Met daarbij het advies hoe te handelen door de JGZ.), en in de diverse gremia besproken.

Coronaprik

Vanaf 23 februari 2023 komen alleen kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van corona in aanmerking voor een coronaprik. Eerder was het advies om alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik aan te bieden, als zij nog geen corona hebben gehad. Bij kinderen met een ernstige aandoening is de kans groter dat zij ernstig ziek worden en in het ziekenhuis worden opgenomen als zij corona krijgen. Het is niet meer nodig om alle kinderen een coronaprik aan te bieden. Dat komt omdat er nu een minder ziekmakende omikronvariant is. En omdat bijna alle kinderen corona hebben gehad. Zij hebben daardoor minder kans op het ernstige ziektebeeld MIS-C.