SCP: een op zes kampt met stapeling problemen

AJN Jeugdartsen

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk. Daarnaast toont het SCP-onderzoek aan dat ruim één op de tien ouders van minderjarige kinderen met zo’n stapeling van zorgen of problemen kampt. Naast zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, hebben zij ook andere problemen.

Om mensen die hulp nodig hebben goed te ondersteunen, is het belangrijk dat gemeenten alert zijn of mensen een stapeling van problemen hebben en moeten zij hun ‘redzaamheid’ niet overschatten. Klik voor meer informatie: SCP-onderzoek Zicht op zorgen 2023.

Ouders met zorgen over de opvoeding en hulp uit hun omgeving

Ongeveer drie op de tien ouders zegt zich zorgen te maken over de opvoeding of de ontwikkeling van hun kind(eren), In hoeverre kunnen ouders in dit soort gevallen terugvallen op hun omgeving? Ouders zijn ingebed in verschillende leefomgevingen waarin ze ondersteund kunnen worden in hun opvoed- en andere ouderschapstaken, ook wel de ‘pedagogische basis.  Deze omgeving bestaat uit het informele netwerk, zoals familie, vrienden, kennissen en buren, en uit professionals met wie gezinnen op een laagdrempelige manier contact kunnen hebben, zoals medewerkers van het kinderdagverblijf, school, consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts, het zogenoemde ‘vanzelfsprekende formele netwerk’.

Vanuit dit onderzoek laat SCP wete geen zicht te hebben op de redenen waarom ouders soms geen hulp krijgen vanuit hun omgeving. Sommige ouders zullen geen behoefte aan hulp hebben, bijvoorbeeld omdat zij hun zorgen of problemen zelf kunnen en willen oplossen. Uit eerder onderzoek is bekend dat ouders die wél behoefte hebben aan hulp of een steuntje in de rug, dat om verschillende redenen niet altijd krijgen. Hier kunnen diverse zaken een rol spelen, zowel aan de ‘vraagkant’ als de ‘aanbodkant’. Aan de vraagkant zijn veel ouders terughoudend met het vragen en ontvangen van hulp, bijvoorbeeld vanwege gevoelens van schaamte . En als het gaat om het aanbod kan er, in het geval van informele hulp, sprake zijn van een beperkt of overvraagd sociaal netwerk. Bron SCP/ Foto: Unsplash