Samenwerken aan preventie van jeugdcriminaliteit

AJN Jeugdartsen

Het NCJ en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan nauwer samenwerken om professionals die werken met jeugdigen en (aanstaande) ouders te versterken in hun vakmanschap om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De aanleiding hiervoor zijn de signalen uit het veld om gezamenlijk de vroegsignalering op te pakken en de jaarlijkse jeugdpeiling van het CCV.

Over de jeugdpeiling

Uit de jaarlijkse jeugdpeiling van het CCV bleek dat jeugdprofessionals onder andere meer willen investeren in kansengelijkheid, de inzet op preventie van criminaliteit en samenwerking tussen verschillende domeinen. Daarom is het belangrijk om deze samenwerking op te zoeken en verschillende achtergronden samen te brengen om dit thema aan te pakken. Bekijk factsheet 221202_J_V_jeugdpeiling_2023.

Jongerenwerk voor de ‘2%’

Jan Dirk de Jong schreef een position paper over ‘wat werkt’ en ‘wie werkt’ in jongerenwerk om recidive te voorkomen en sociale problematiek te verminderen. De grootste investering gaat op dit moment uit naar de aanpak van ‘de 2%’. Deze ‘2%’ is verantwoordelijk voor ernstige overlast en jeugdcriminaliteit en men vreest voor het doorgroeien richting de (georganiseerde) criminaliteit. Het ‘position paper’ gaat over het standpunt dat regulier jongerenwerk op diverse plekken helaas ontoereikend blijkt voor preventieve interventies gericht op de jeugd die lokaal verantwoordelijk is voor ernstige overlast en jeugdcriminaliteit. Dit position paper wordt ingezet om deze belangrijke kwestie aan te boren binnen de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit, zeker in een tijdsgewricht gekenmerkt door zorgen over ‘verjonging’ en ‘verharding’ in de jeugdcriminaliteit. Lees het position paper

Webinarreeks

Verschillen tussen het veiligheids- en sociaal domein zullen blijven bestaan, maar hoe leren we elkaar beter kennen om de verschillen te overbruggen? Om afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk om domeinoverstijgend samen te werken, de signalen van crimineel gedrag bij jongeren te leren herkennen en te weten hoe je hier opvolging aan kunt geven. Daarom organiseren het CCV en NCJ een reeks van drie webinars, waarin we ons niet focussen de 2% van de jongeren waar op dit moment veel aandacht voor is, maar richten we ons juist op de andere 98% van de jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit  Lees meer over de webinars