Richtlijnen JGZ

De jeugdgezondheidszorg maakt waar mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.

JGZ richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor jeugdigen en hun ouders. Ze bieden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten JGZ en doktersassistenten ondersteuning bij de besluitvorming. De aanbevelingen in de richtlijnen worden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten.

Websites richtlijnen

Op de website van het Nederlands Centrum Jeugd (NCJ) staat de laatste versie van de JGZ-Richtlijnen op alfabet.

1.- Op de website van het NCJ zijn diverse handreikingen voor de JGZ te vinden:

  • Ben ik in Beeld (over definities van In beeld, in Zorg en bereik)
  • Jeugdgezondheid en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen
  • Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
  • Prenataal huisbezoek

 

2.- Richtlijnen met of door de Kinderartsen(NVK) ontwikkeld

3.- Huisartsenstandaarden NHG

4.-  Richtlijnen in de jeugdhulpverlening

De JGZ-academie biedt e-learningmodules van de meeste richtlijnen, ontwikkeld als onderdeel van het Implementatieprogramma JGZ-richtlijnen van ZonMw.