Richtlijnen JGZ

De jeugdgezondheidszorg maakt waar mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.Richtlijnen jeugdgezondheidszorg zijn te vinden bij:

NCJ
NVK
NHG

JGZ richtlijn

JGZ richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor jeugdigen en hun ouders. Ze bieden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten JGZ en doktersassistenten ondersteuning bij de besluitvorming. De aanbevelingen in de richtlijnen worden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten.

Websites richtlijnen

1. Op de website van het Nederlands Centrum Jeugd (NCJ) staat de laatste versie van de JGZ-Richtlijnen op alfabet.

2. Op de website van het NCJ zijn diverse handreikingen voor de JGZ te vinden:

3. Richtlijnen met of door de Kinderartsen(NVK) ontwikkeld

4. Huisartsenstandaarden NHG

5. Richtlijn in de Jeugdhulpverlening

De JGZ-academie biedt e-learningmodules van de meeste richtlijnen, ontwikkeld als onderdeel van het Implementatieprogramma JGZ-richtlijnen van ZonMw.