Richtlijn Middelengebruik gepubliceerd

AJN Jeugdartsen

De herziening van de richtlijn Middelengebruik is afgerond. De vernieuwde richtlijn gaat over kinderen en jongeren met risicovol middelengebruik. Naast de richtlijn zijn ook de werkkaarten, onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt. Bij deze richtlijn zijn meer handvatten toegevoegd voor professionals binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, ook andere jeugdprofessionals (delen uit) de richtlijn gebruiken. Professionals kunnen ook met elkaar in gesprek gaan op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals.

Ondersteunende materialen

Naast de richtlijn zijn er ondersteunende materialen beschikbaar, waarbij de werkkaarten zijn herzien. Deze dienen als hulpmiddel die professionals er bij kunnen pakken in hun dagelijkse werk. Ze bevatten de belangrijkste aangrijpingspunten uit de richtlijn waarmee professionals aan het werk kunnen gaan. Daarnaast is de info voor ouders herzien. Deze hand-out kunnen professionals aan ouders geven die te maken krijgen met dit onderwerp. Foto: Unsplash