Richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen’

AJN Jeugdartsen

De richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen’ bevat handelingsaanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en goede praktijkvoorbeelden, ten behoeve van de zorg voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders en hun kinderen in de kinderleeftijd van -9 maanden tot 2 jaar.

Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op een ongezonde zwangerschap en een ongunstige zwangerschapsuitkomst, en later op ongunstige opgroeiomstandigheden en opvoedproblemen. Aan de basis van deze kwetsbaarheid ligt vaak een opeenstapeling van medische, psychische en psychosociale problemen, bij de vrouw, haar (ex)partner, het gezin, in de omgeving en door sociale omstandigheden.

Omdat afstemming, continuïteit en samenwerking in de zorg voor zwangeren, ouders en jeugdigen in (mogelijk) kwetsbare situaties essentieel is, verwachten wij dat deze richtlijn ook informatief is voor eerstelijns en tweedelijns verloskundigen, jeugdartsen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen,  psychiaters, voor professionals werkzaam in voorschoolse voorzieningen, de jeugdzorg en jeugdbescherming en in het maatschappelijk werk.