Reactie ‘Zorg voor de jeugd’ op 1,3 miljard voor jeugdzorg

AJN Jeugdartsen

Op 3 juni 2021 werd bekend dat er in 2022 ruim 1,3 miljard euro beschikbaar komt en spraken Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris VWS, en Jan Van Zanen, voorzitter VNG, ook hun commitment uit voor het maken van afspraken over maatregelen voor de langere termijn.

Gezamenlijke brief

De samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd (NIP, NVvP (afdeling KJP), BPSW, NVO, BV Jong, FVB, LVVP, V&VN, AJN, NVK) hebben met grote interesse kennis genomen van het rapport ‘Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ en de recente uitspraak van de arbitragecommissie inzake het conflict tussen rijk en gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg. Vanuit deze samenwerkende beroepsverenigingen, de professionals die dagelijks het werk doen waarover in het rapport gesproken wordt, is een gezamenlijke brief geschreven. De AJN heeft hieraan bijgedragen:
Wij maken ons zorgen dat deze middelen slechts zullen worden gebruikt om de financiële tekorten bij gemeenten op te heffen en niet om de zo gewenste en noodzakelijke herstructurering te laten plaatsvinden. Daarbij hebben we ook aangegeven dat investeren in en vertrouwen op professioneel vakmanschap dat bijdraagt aan het versterken van kosteneffectieve jeugdhulp op korte én op de langere termijn.

Lees hier de volledige brief.