Reactie op GR advies Covid-19 vaccinatie bij kinderen 5-11 jaar hoog medisch risico groep

AJN Jeugdartsen

4 december 2021

AJN jeugdartsen Nederland is blij met het advies dat de Gezondheidsraad (GR) 3 december heeft  gegeven om kinderen van 5 tot en met 11 jaar die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19 de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren. Het gaat om kinderen met bepaalde aandoeningen die onder behandeling van een kinderarts zijn.

De beroepsvereniging heeft eerder aangegeven een voorstander te zijn om het vaccin beschikbaar te stellen aan alle ouders van kinderen 5-11 jaar, zodat zij zelf de keuze kunnen maken tot wel of niet vaccineren.

zie HIER voor het standpunt.