Reactie JGZ-professionals op resultaten corona monitor

AJN Jeugdartsen

Professionals uit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zien hun zorgen bevestigd in de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en de SER publicatie: Jongeren en het zorgen voor hun morgen. Dat komt niet onverwacht. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien en vangen zorgelijke signalen op, op alle plekken waar ze werken. We vinden het belangrijk om snel, effectieve preventieve activiteiten op te schalen.

Vervolghulp

Op het voortgezet onderwijs signaleren we jongeren die in de knel zitten in een vroeg stadium, mits JGZ op die scholen wordt aangeboden. Jongeren ervaren dat ze in deze gesprekken worden gezien en gehoord en ze krijgen aandacht, erkenning en antwoord op hun vragen. Met hen wordt samen naar oplossingen gekeken, die voor hen in hun leven toepasbaar zijn. Daar waar samenwerking tussen de professionals uit brede jeugddomein goed en vlot loopt, is er ook snel vervolghulp beschikbaar.

Versnellen

Helaas gebeurt dat nog niet overal. Het aanbieden van preventieve zorg is een politieke keuze. We zien hoopgevende ontwikkelingen zoals de #hervormingsagenda en de #toekomstagenda. De uitdaging is om nú te versnellen en alle jongeren toegang tot goede preventieve zorg te bieden. Om dat succesvol te doen is een gezamenlijke inspanning van (lokale)overheden, schoolbestuurders, jeugdgezondheidszorg en andere zorgverleners nodig, uiteraard in nauwe samenwerking met jongeren. Daar werken we hard aan en zetten ook JGZ-professionals zich hard voor in.”

Middelbare scholen minder gelukkig dan voor de coronacrisis. (GGDGHOR.nl)

Jongeren zorgen voor morgen. SER.nl

#vanaandachtnaaractie #zorgenvoorhunmorgen