Promotie ‘Investeren in de psychische gezondheid van moeder en kind’

AJN Jeugdartsen

Op vrijdag 9 april verdedigt drs. Angarath van der Zee haar proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health. De promotie is vanaf 14.30 uur te volgen via de online streaming van de Universiteit Twente. In haar proefschrift heeft Angarath de effectiviteit onderzocht van het screenen op een depressie in het jaar na de bevalling in de setting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast heeft ze de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten.

Samenvatting

Een op de 10 vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Met dit promotieonderzoek is gekeken of het gebruik van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, een screeningslijst gericht op het signaleren van PPD) door de JGZ, helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind te verbeteren. Ook is de impact van PPD op zorggebruik van moeder en kind, en de arbeidsparticipatie van moeders onderzocht. Daarnaast is gekeken of de EPDS ook benut kan worden om angstklachten na de bevalling te signaleren, en is onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de risicofactoren voor depressie en angst na de bevalling. Lees verder.