Pleidooi vergoeding van tolken voor kinderen

AJN Jeugdartsen

Naar aanleiding van de motie van de leden Paulusma (D66) en Bikker (CU) over de bekostiging van de tolkenvoorziening is er deze week (week 26) een tweeminutendebat in de Tweede Kamer. Minister Kuipers heeft aangegeven voor de zomer met een plan te komen voor een brede aanpak van de tolkenvoorziening.

Voor de volwassenen-GGZ en de eerstelijnsgeboortezorg zijn er tijdelijke oplossingen Echter, de minister niet voornemens om tijdelijke oplossingen in te zetten voor de andere zorgdomeinen zoals de jeugdhulp. Daarom is vanuit de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, namens AJN, NVvP, NIP, BPSW, FVB, LVVP, NVO en V&VN een brief [download-attachment id=”13779″ title=”Brief SBJ”] verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS als input voor het debat.