Platform Vakmanschap: jeugdartsen welkom!

AJN Jeugdartsen

Iedereen die met jeugd werkt, leert elke dag. Samen met ouders, kinderen en collega’s. Daar omheen zijn veel initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen:

Het Platform Vakmanschap brengt al die praktische initiatieven uit leernetwerken, actieprogramma’s, onderzoek, richtlijnen én kennis van professionals bij elkaar.

Op de website vind je praktische handvatten rond de belangrijkste opgaven van professionals. Informatie om in je dagelijkse werk toe te passen. Je kunt ook zelf bijdragen. Vind elkaar in de online community om uit te wisselen over de knelpunten in het werk én om goede ideeën te delen. De rubriek ‘podium’ biedt ruimte om ideeën te delen waar je met andere professionals mee aan de slag wilt gaan. Een groep bevlogen professionals organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten met ondersteuning van het platform.

Meer jeugdartsen gewenst

Van wijkteammedewerker tot leerkracht en pedagogisch medewerker. Van jongerenwerker tot jeugdarts. Het Platform Vakmanschap is er voor alle professionals die met jeugd werken. We houden elkaar scherp juist omdat we vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken. Feedback van jeugdartsen wordt ook gevraagd, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen het sociaal domein en de JGZ.

Direct naar het platform.

Vragen? Neem contact op met Gaby Nota via platform@nji.nl.