Petra de Jong nieuwe voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland

AJN Jeugdartsen

Per 1 januari 2024 neemt Petra de Jong het voorzitterschap van AJN Jeugdartsen Nederland over van Astrid Nielen. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november bekend gemaakt. Petra de Jong is arts Maatschappij + Gezondheid/Jeugdgezondheid en sinds 2008 werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg.

Petra de Jong heeft brede ervaring binnen de jeugdgezondheidszorg en een groot netwerk. Na een aantal jaar bij Jong Florence in Den Haag maakte de Jong de overstap naar GGD Hollands Midden en is daar op dit moment werkzaam als stafarts. Zij werkte in diverse wijken met diverse leeftijdsgroepen, sinds 2012 in de publieke gezondheidszorg asielzoekers en op dit moment ook speciaal onderwijs. Binnen de AJN was zij voorzitter van de regionale afdeling Zuid-Holland en de werkgroep Vluchtelingen en sinds november 2022 algemeen bestuurslid landelijk bestuur. Naast de AJN is zij actief geweest bij de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten in de campagne “Tolken terug in de zorg, alstublieft” van waaruit de postercampagne “Dit is een kind en geen tolk” is ontstaan.

Petra de Jong: “Ik kijk er enorm naar uit om het stokje op 1 januari van Astrid over te mogen nemen. Ik hoop samen met het bestuur en de leden verder bij te kunnen dragen aan de doorontwikkeling, positionering en zichtbaarheid van ons mooie vak. Genoeg actuele uitdagingen zoals de arbeidsmarktkrapte, taakdifferentiatie, het landelijk opleidingsplan, academisering en, vooral, de gezondheidsbedreigingen van het opgroeiende kind en jeugdige. Mijn rol als voorzitter wil ik uitvoeren gelijk aan alle mogelijke rollen van de jeugdarts: als medicus, als verbinder, als duider en richtinggever en als innovator. Ik stap er boordevol energie en met vertrouwen in. En doe het vooral graag samen, benader mij laagdrempelig!”.

Met het aantreden van Petra de Jong, neemt Astrid Nielen per 1 januari 2024 afscheid als voorzitter en bestuurslid van de AJN. We zijn heel blij met haar inzet de afgelopen jaren en zullen haar tijdens de ALV in april officieel bedanken.