PATS gaat verder als MAZL

AJN Jeugdartsen

De door CJG Rijnmond ontwikkelde interventie PATS (Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim) gaat verder onder de vlag van MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen). Door samen verder te gaan, verwacht het NCJ nog sterker te staan in het terugdringen van schoolziekteverzuim en het voorkomen van schooluitval.

Kennisdocument

De afgelopen jaren zijn de interventies naar elkaar toegegroeid en nu is het een logisch moment om samen verder te gaan. Ter ere van deze integratie is een kennisdocument ontwikkeld. Hierin lees je meer over hoe de interventies op elkaar aansluiten en waarom we samen verder gaan onder de vlag van MAZL. Ook staat hierin beschreven welke lessen van CJG Rijnmond zijn geleerd en hoe die worden meegenomen in de doorontwikkeling van MAZL.

Scholing MAZL

MAZL  is sinds 2010 de enige officieel erkende interventie bij schoolziekteverzuim. MAZL draagt bij aan het vergroten van de kans op een succesvolle schoolloopbaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is beheerder van de methodiek, geeft licenties af, verzorgt de scholing en zorgt voor de doorontwikkeling van MAZL.

Bron: NCJ