Ouders minder tevreden met relatie na geboorte eerste kind

AJN Jeugdartsen

Ouders zijn gemiddeld minder tevreden met hun relatie nadat hun eerste kind geboren is, dan tijdens de zwangerschap. Dit heeft pedagoog Mi-lan Woudstra gevonden bij zowel vaders als moeders én in verschillende landen. Haar onderzoek toont tevens aan dat deze daling vrij robuust is. Promotie vond plaats op 1 februari.

Mi-lan Woudstra heeft onderzoek gedaan naar de relatietevredenheid van partners tijdens de transitie naar ouderschap. De geboorte van een eerste kind brengt tenslotte grote veranderingen met zich mee. Deze veranderingen kunnen uitdagend zijn, met name voor de relatie die ouders met elkaar hebben.

Mentale gezondheidsproblemen als voorspeller

De resultaten zijn gevonden bij vaders en moeders uit verschillende landen waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. Van alle gemeten factoren, zoals het geslacht van de ouder, mentale gezondheidsproblemen, sociaaleconomische status, slaapkwaliteit van het kind en het land waar de ouder woont, voorspelden alleen mentale gezondheidsproblemen van ouders een sterkere een daling in relatietevredenheid na de bevalling. Daarnaast blijkt ook dat hoe tevredener iemand over zijn of haar relatie is, de kans op toekomstige mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie of stress, kleiner is, bij zowel vaders

Dit toont aan dat het belangrijk is aandacht te hebben voor de relatie tussen ouders tijdens de overgang naar ouderschap. Ernstige relatieproblemen vormen bijvoorbeeld een risico voor ernstige opvoedproblemen, waaronder kindermishandeling. Kindermishandeling is nog steeds een wereldwijd probleem. Het meeste onderzoek naar kindermishandeling wordt echter nog steeds gedaan bij moeders in westerse landen.

Culturele sensitiviteit

In dit proefschrift is daarom ook gekeken naar de opvattingen van Chinese en Nederlandse vaders, moeders en leraren over opvoedgedragingen die in de literatuur over het algemeen vallen onder kindermishandeling. Gemiddeld waren er geen verschillen in opvattingen tussen vaders, moeders en leraren. Wel is gevonden dat in China minder gedragingen worden gezien als kindermishandeling en bij minder gedragen wordt aanbevolen om in te krijgen dan in Nederland.

Er bestaat dus consensus tussen wat vaders, moeders en leraren in China en Nederland over wat zij verstaan onder kindermishandeling. Dit kan gunstig zijn voor succesvolle preventie en interventie van kindermishandeling. Tegelijkertijd zijn verschillen gevonden tussen de landen. Dit benadrukt het belang van culturele sensitiviteit en het betrekken van meerdere opvoeders en landen in onderzoek.

Bron: Universiteit Leiden