Home > Vacature commissie opleiding en onderwijs

De Commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) is op zoek naar een 2 actieve leden die de commissie willen komen versterken.

Werkwijze

De Commissie O&O bestaat uit jeugdartsen KNMG, artsen M&G, aios eerste en tweede fase en een bestuurslid AJN (als linking-pin naar het AJN-bestuur). Twee opleiders – van TNO en van de NSPOH – nemen als adviseur deel aan de commissie.

De commissie vergadert 4-5 maal per jaar, steeds van 18.30 – 20.30 uur, op het kantoor van de AJN, Churchilllaan 11 in Utrecht. Nieuw is dat we ook telefonisch vergaderen als de agenda dit toe laat.

Tussen de vergaderingen worden zaken uitgewerkt en/of voorbereid, hetgeen een tijdsinvestering van 4-8 uur vraagt.

De maximale zittingsduur in de commissie is 6 jaar.

Taakopdracht

De commissie O& O adviseert het bestuur van de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak via de Onderwijs Commissie KAMG ook over de specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid in ‘de tweede fase’. Ook adviseren over de opzet en inhoud van het nieuwe Landelijk Opleidingsplan arts M&G valt binnen de taakopdracht van de commissie. Daarnaast komen de benodigde randvoorwaarden en beleidsvraagstukken die een sterk verband houden met de kwaliteit van de opleiding en het onderwijs van onze discipline ter sprake.

Voor informatie kan je contact opnemen met Selma van der Harst of  Inge Tissen

Je reactie met motivatie voor deze commissie kun je voor 15-1-20 sturen naar secretariaat@AJNjeugdartsen.nl

De eerstvolgende vergadering staat gepland op maandag 27 januari van 18.30-20.30 hr in Utrecht,