Home > Ben je AIOS? Interesse in de vacature Commissie O&O?

De Commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) is op zoek naar een aios die de commissie wil komen versterken.

De voorkeur gaat uit naar een aios eerste fase.

Werkwijze

De Commissie O&O bestaat uit jeugdartsen KNMG, artsen M&G, aios eerste en tweede fase en een bestuurslid AJN (als linking-pin naar het AJN-bestuur). Twee opleiders – van TNO en van de NSPOH – nemen als adviseur deel aan de commissie.
De commissie vergadert 4-5 maal per jaar, steeds van 18.30 – 20.30 uur, op het kantoor van de AJN, Churchilllaan 11 in Utrecht.Tussen de vergaderingen worden zaken uitgewerkt en/of voorbereid, hetgeen een tijdsinvestering van 4-8 uur vraagt.
De aios wordt gevraagd tijdens de duur van de opleiding lid van de commissie te zijn; daarna kan in onderling overleg het lidmaatschap verlengd worden.

De maximale zittingsduur in de commissie is 6 jaar.

Taakopdracht

De commissie O& O adviseert het bestuur van de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak via de Onderwijs Commissie KAMG ook over de specialisatie tot arts Maatschappij en Gezondheid in ‘de tweede fase’. Ook adviseren over de opzet en inhoud van het nieuwe Landelijk Opleidingsplan arts M&G valt binnen de taakopdracht van de commissie. Daarnaast komen de benodigde randvoorwaarden en beleidsvraagstukken die een sterk verband houden met de kwaliteit van de opleiding en het onderwijs van onze discipline ter sprake.

In overleg met je opleider kan het lidmaatschap van de commissie O&O deel uit maken van een praktijkopdracht of ander onderdeel van je opleiding.

Voor informatie kan je contact opnemen met Selma van der Harst (E: svdharst10@gmail.com T: 06 30891087) of Inge Tissen (E: inge@ajnjeugdartsen.nl  T: 06 10449249).

Je reactie met motivatie voor deze commissie kun je voor 1 mei 2019 sturen naar oeno@ajnjeugdartsen.nl