Home > Slaapwaakstoornissen: wie denkt mee met NVN?

Eric de Baar, ambtelijk secretaris van de werkgroep slaapwaakstoornissen (SWS) van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, benadert de AJN voor het volgende:

De werkgroep SWS is van plan om samen met Vereniging Kind en Slaap (VKS) een landelijk multidisciplinair symposium te organiseren met als thema ‘slaap en psychiatrie bij kinderen’ (mei 2020).

Dit symposium zal zich richten op (kinder)neurologen, (kinder- en jeugd) psychiaters, kinderartsen en jeugdartsen. Is er een jeugdarts die namens de AJN mee wil werken aan de samenstelling van het programma? Eenzelfde verzoek tot samenwerking ligt ook bij de besturen van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVVP en de NVKN.

Welke jeugdarts heeft interesse? Graag een bericht naar Yvonne de Vette