Home > Preventief klinisch redeneren vanuit een gepersonaliseerd perspectief?

Werk jij als jeugdarts, arts M+G (verpleegkundige of gedragswetenschapper) binnen de Jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde, kinderrevalidatie en/of de jeugdhulpverlening?

En, wil jij meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe online scholing gericht op het preventief klinisch redeneren vanuit een gepersonaliseerd perspectief?

Als jij dit wilt doen dan wordt het volgende van jou gevraagd:

  • deel te nemen aan een eenmalige online sessie voorafgaande aan de scholing met: discussie over waar, volgens jou, zo’n scholing aan zou moeten voldoen, feedback op de nieuwe website en concept plannen voor de online scholing (online sessie van 2 uur in november 2022; datum nader te bepalen).
  • de online scholing zelf te doorlopen (3 keer een online scholingsbijeenkomst van 2 uur (data nader te bepalen) (accreditatie wordt aangevraagd),
  • eenmalig een vragenlijst in te vullen om feedback te kunnen geven; duurt ongeveer 15 minuten,
  • het kan zijn dat je daarna nog gevraagd wordt om eenmalig deel te nemen aaneen focusgroep bijeenkomst,

Heb je belangstelling? Voor vragen, aanmelding en meer informatie over de ontwikkeling van deze online scholing bekijk:

  • onze website over een gepersonaliseerde JGZ, de 360°CHILDoc studies en/of de online scholing.
  • dit introductiefilmpje. De ontwikkeling van de website en de online scholing is een vervolg op mijn promotietraject aan Universiteit Maastricht i.s.m. GGD Zuid Limburg en Zuyd Hogeschool en vindt plaats in het kader van het ZonMw project: “Integratie van het 360°CHILDoc in een gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg (JGZ)”.

Ik zie graag je vragen en/of aanmelding tegemoet.

Miriam Weijers
Jeugdarts, arts M+G, Msc Epidemiologie en onderzoeker/docent aan Universiteit Maastricht, m.weijers@maastrichtuniversity.nl