Home > Oproep dr. A. J. Swaakprijs

De dr. A. J. Swaakprijs beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland een stimulans te geven. De prijs wordt sinds 1987 tweejaarlijks uitgereikt op voordracht van een commissie van deskundigen.

Degene die voor deze prijs in aanmerking komen (of als je iemand kent die in aanmerking komt), zijn personen, groepen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de JGZ in Nederland op een hoger plan te brengen.

Met name wordt gedacht aan een oeuvre of onderzoeken, die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen en die een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect in zich dragen. Gelet wordt op het wetenschappelijk niveau en op de toepasbaarheid in de praktijk van de JGZ.

Op 17 april 2020 zal de toekenning van de prijs plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de vereniging AJN Jeugdartsen Nederland in de Jaarbeurs, Utrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter hoogte van € 5.000,-.

Degenen die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen, kunnen hun inzending tot uiterlijk 1 februari 2020 indienen bij:
secretariaat Stichting dr. A. J. Swaakprijs
p/a ZuidZorg JGZ , t.a.v. Secretariaat JGZ
Postbus 2160
5500 BD Veldhoven,

e-mail: jgz.secretariaat@zuidzorg.nl

Aanvragen en publicaties kunnen digitaal worden ingediend; grote ordners en boeken dienen vergezeld te gaan van een samenvatting.