Home > Onderzoek kennis en gebruik JGZ Richtlijnen

Er zijn inmiddels 34 JGZ Richtlijnen gepubliceerd op de JGZ Richtlijnenwebsite. Het is onvolledig bekend in hoeverre JGZ-professionals deze richtlijnen ook daadwerkelijk gebruiken in de dagelijkse praktijk. Onderzoek in 2013 toonde veel variatie in de mate waarin richtlijnen worden gelezen en gebruikt (Lanting 2013).

TNO is op zoek naar JGZ-professionals die mee willen werken aan een onderzoek naar de kennis en het gebruik van JGZ Richtlijnen. Deelname wordt zeer op prijs gesteld!

NAAR DE VRAGENLIJST 15-30 minuten. Invullen voor 18 december 2020.