Home > Meewerken aan een gedragsinterventie: drie keer bijeen

Voor het project ‘Beter signaleren van kwetsbare gezinnen’ wordt er – door D&B – per beroepsgroep (verloskundigen en JGZ) een Klankbordgroep opgezet.

Wetenschap en praktijk
Deze Klankbordgroep komt in totaal drie keer bijeen, virtueel nu wegens corona. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om samen na te denken over hoe we beide beroepsgroepen kunnen helpen bij het signaleren van kwetsbaarheid.

Om precies te zijn, willen we hen betrekken bij het ontwerpen van een gedragsinterventie vanuit het wetenschappelijk perspectief van gedragsverandering. We willen onze kennis hierover combineren met de ervaringen van de zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk, om zo een gedragsinterventie te maken die aansluit op hun werkwijze en beleving.

Voor alle informatie zie de uitnodiging.