Home > Leerbegeleider gezocht

Wij zoeken enthousiaste collega’s die zich als leerbegeleider aan het evaluatiemodel van NVVG/GAV/KAMG willen verbinden. Wij zoeken personen die:

1. Minimaal drie jaar in het bezit zijn van geldige registratie als arts A&G of arts M&G
2. Op hoofdlijnen kennis van en commitment hebben met producten en opvattingen van NVVG, GAV en KAMG
3. Aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid hebben met kwaliteitssystemen
4. Vaardigheden hebben die voor het uitvoeren van visitaties onontbeerlijk zijn (analytisch, communicatief, luistervaardig, coachend, hanteren van het elektronisch visitatie -ondersteuningssysteem)
5. Bereid zijn zich te conformeren aan het reglement Evaluatie Individueel Functioneren en Groepsfunctioneren
6. Bereid zijn deel te nemen aan de training  voor leerbegeleider
7. Jaarlijks ongeveer 25 uur beschikbaar zijn voor het uitvoeren van minimaal vijf evaluaties individueel functioneren, één evaluatie groepsfunctioneren en een uitwisselingsbijeenkomst.

Alvorens je aan de slag gaat volgt je een tweedaagse training. Deze is kosteloos, geaccrediteerd en duurt twee volle dagen. Beide dagen moeten volledig gevolgd worden om als visitator benoemd te kunnen worden.. Het bestuur van het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KbSG) benoemt visitatoren op voordracht van de trainers voor een periode van drie jaar, verlenging is mogelijk. Deelname aan de training wordt niet vergoed, het uitvoeren van de groeps visitaties / leerbegeleidergesprekken wel. De training zal in het april 2022 plaatsvinden. De vergoeding voor het Eifgesprek is 375,-.

Artsen A&G of artsen M&G die visitator/ leerbegeleider  willen worden kunnen zich aanmelden met een mail waarin u expliciet vermeldt in hoeverre u voldoet aan de gestelde eisen. Tevens verzoeken we u om in te gaan op uw motivatie, ervaring, competenties, BIG registratie nummer en een beknopt CV toe te voegen. Het corps van visitatoren/ leerbegeleiders  kan ingezet worden in de diverse geledingen binnen de beroepsgroepen.

Mail: secretariaat@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl