Home > JGZ in de scholen tijdens Covid-19: een vragenlijst

Hoe verging het JGZ-professionals in de scholen tijdens de Covid-19 pandemie?

De WHO wil een en ander graag in kaart brengen; Eusuhm heeft mede met de WHO daarom een vragenlijst ontwikkeld.

De vragenlijst is bedoeld voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die op scholen werken en het invullen duurt 10 a 15 minuten. Deelname wordt zeer gewaardeerd!
De deadline is 30 oktober.

Naar de vragenlijst.