Input van jeugdarts gevraagd: 3 vragen over richtlijn ADHD

Het NHG start binnenkort met de herziening van de NHG-Standaard ADHD bij kinderen.

Om de uitgebreidheid van deze herziening in te kunnen schatten willen zij graag input van jeugdartsen over de volgende vragen:

  1. Welke knelpunten ervaart u/uw beroepsgroep bij de zorg voor patiënten met ADHD? Dit kunnen inhoudelijke knelpunten zijn of knelpunten in de samenwerking.
  2. Wat mist u in de huidige NHG-Standaard?
  3. Welk onderdeel in de huidige NHG-Standaard is niet meer actueel of komt niet meer overeen met de dagelijkse praktijk?

Reacties graag voor 20 januari naar: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl