Home > Hoofdredacteur JA! 

Gezocht: hoofdredacteur JA! 

Sinds lange tijd heeft de AJN een eigen blad: de JA!. Dit is het vakblad van de vereniging die wordt gemaakt door en voor de jeugdarts. Voor het blad is een bladformule opgesteld aan de hand waarvan elke JA! wordt ingevuld en vormgegeven. 

De JA! redactie wordt gevormd door een hoofdredacteur, de eindredactie (externe partij) de communicatiemedewerker van het bedrijfsbureau AJN en per uitgave aangevuld met mensen die 1 of meerdere artikelen schrijven. Deze laatsten wisselen vaak per uitgave. De JA! redactie komt per uitgave 1-2 keer bij elkaar om een goede start & voorbereiding te hebben voor de volgende editie. De hoofdredacteur is ook de trekker om te zorgen dat de JA! op de afgesproken momenten ook daadwerkelijk gevuld wordt. Uiteraard samen met de redactie. 

Voor de hoofdredacteur hebben we een aantal taken omschreven die tot het takenpakket behoren. Tevens is hier een inschatting van de tijdsinvestering gegeven. Deze is richting gevend bedoeld.  

  • Redactievergadering. De hoofdredacteur bereidt deze voor door zelf met inbreng te komen over thema, inhoud, interessante personen en onderwerpen en stemt dit af met de redactie. Inclusief voorbereiding max 7 uur per vergadering & uitgave. 
  • Inhoudelijk. De hoofdredacteur beoordeelt de stukken die in de JA! komen op inhoud; hij/zij kijkt specifiek of het interessant, vernieuwend en op niveau is voor jeugdartsen. De eindredactie doet de taalkundige controle. De inhoudelijke beoordeling betreft ca 4-6 artikelen per uitgave en bedraagt totaal ca 3 uur per uitgave. 
  • Administratie. De hoofdredacteur reageert op vragen van eindredacteur, communicatiemedewerker en redacteuren/schrijvers van artikelen, ca 1 uur per maand. 
  • Artikelen schrijven. De hoofdredacteur zal ook zelf artikelen schrijven, mimimaal 1 en soms 2 en 1 recensie. Per artikel betekent dit dan voorbereiden, afstemmen met de geïnterviewde, datum prikken, interview, reistijd, schrijven etc. Per uitgave rekenen we dan op ca 16 uur. 

Vergoeding

Gezien de hoeveelheid uren die we van een hoofdredacteur vragen om te investeren in het uitgeven van een mooi vakblad en de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat, krijgt de hoofdredacteur als enige naast het bestuur een vrijwilligersvergoeding voor tijdsinvestering die plaatsvindt. Deze zal hetzelfde niveau hebben als een bestuurslid. Echter als uit ervaring blijkt dat de hoofdredacteur zelf geen artikelen schrijft kan deze naar beneden worden bijgesteld. In de afgelopen jaren betrof dit de maximaal toe te kennen vergoeding. 

Reageren en meer informatie

Ben je enthousiast? Stuur je reactie naar Yvonne de Vette, e-mail:  hoofdbb@ajnjeugdartsen.nl. Bij vragen over deze vacature kun je ook bij haar terecht.