Home > Gezocht: lid Expertisegroep Digital Health en Technology

Digitale technologie dringt steeds verder door in ons dagelijks leven. Ook als het gaat om onze gezondheid en ons welbevinden. Gevraagd en ongevraagd.
Wat betekent dat voor artsen M+G?

Deze digitalisering biedt zowel kansen voor het individu als voor ons zorgsysteem. Daarnaast zijn er ook genoeg uitdagingen. Om er een paar te noemen: hoe kunnen we verschillende datasystemen aan elkaar koppelen, hoe gaan we om met (privacy-)gevoelige data, wat betekent deze technologie voor kwetsbare groepen zoals ongeletterden? Van wie zijn de data eigenlijk en wie mag daar wat mee? Wat is de positie van de patiënt/burger daarbij? En welke (professionele) regie is op deze ontwikkeling gewenst, nodig en mogelijk? Wat is daarbij de rol van de arts M+G?

Initiatiefnemers Niels Maijers en voorzitter van KAMG Karine van ’t Land hebben daarom de expertgroep Digital Health Technology bij KAMG in het leven geroepen.

Wij zoeken (profiel)artsen en aios M+G die graag willen bijdragen aan deze beweging. Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar bureau@kamg.nl.