Home > Gezocht: leerbegeleiders EIF!

Het KBSG is op zoek naar nieuwe leerbegeleiders voor het EIF-traject!  Op woensdag 20 april en vrijdag 13 mei 2022 organiseren wij weer de basisscholing Evaluatie Individueel Functioneren voor een groep van maximaal 18 nieuwe leerbegeleiders. Hiervoor zijn nog enkele plekken beschikbaar voor aankomende, geïnteresseerde leerbegeleiders. 

Ben je breed geïnteresseerd in de sociale geneeskunde en wil je jezelf breder inzetten als coach/gesprekpartner/begeleider van de evaluatie van het individueel functioneren én het functioneren van/binnen ICT-groepen? Dan is de tweedaagse scholing tot leerbegeleider van het KBSG wat voor jou.

Als leerbegeleider voer je – op uitnodiging van de arts en/of ICT-groep – individuele- en groepsevaluatiegesprekken uit, waarbij het persoonlijk ontwikkelingsplan, het groepsontwikkelplan, (zelf)evaluaties en MultiScource Feedback de basis vormen en aangereikt worden. Daarbij kom je veel in contact met andere artsen uit verschillende werkvelden en periodiek met collega-leerbegeleiders tijdens een bijscholingsmiddag.

Je ontvangt per evaluatiegesprek een onkostenvergoeding voor de tijd die je besteedt aan voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van het evaluatiegesprek.

Om in aanmerking te komen moet je aan de volgende eisen voldoen:

Eisen

 • Actuele registratie sociaal geneeskundig specialist (verzekeringsarts/arts M+G).
 • Bereidheid om zowel individuele evaluatiegesprekken en groepsevaluaties uit te voeren.
 • Communicatievaardigheden voor het gepast uitvoeren van de evaluatiegesprekken.
 • Affiniteit en (enige) bekendheid met kwaliteitssystemen en kwaliteitswetgeving binnen degezondheidszorg.
 • Bereidheid/verplichting tot het volgen van de initiële (basis)scholing/training voor individuele-en groepsevaluaties.
 • Bereidheid/verplichting tot het volgen van nascholingsmiddagen/terugkombijeenkomsten(deze vinden één tot twee keer per jaar plaats).
 • Bereidheid om tussen de 6 en 12 evaluatiegesprekken individueel functioneren en tussen de 3en 6 evaluatiegesprekken groepsfunctioneren binnen een periode van 3 jaar te voeren.

  Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar die – indien je aan de eisen blijft voldoen en zonder wederopzegging – telkens wordt verlengd voor een periode van 3 jaar.

  Heb je vragen en wil je meer weten? Neem contact op met Sandra Offringa Sandra.Offeringa@zilverenkruis.nl of Harrie Veneman HarrieVeneman@yahoo.com, beiden lid van de Onderwijscommissie KBSG.

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde

Heb je interesse in een functie als leerbegeleider? Stuur dan uiterlijk 15 april 2022 jouw CV en een korte motivatie naar het bestuur KBSG via secretariaat@kbsg.nl.
De Onderwijscommissie zal vervolgens – afhankelijk van belangstelling en beschikbare plaatsen – een aantal kandidaat leerbegeleiders voordragen aan het bestuur van het KBSG.