Home > Gezocht juryleden AJN-Flora van Laar prijs

Het bestuur van de AJN zoekt drie nieuwe juryleden voor de AJN-Flora van Laar prijs. De AJN hecht grote waarde aan een gedegen wetenschappelijke opleiding en heeft daarom een prijs ingesteld, waar de naam Flora van Laar aan verbonden is. Elke twee jaar wordt deze prijs uitgereikt voor uitnemend onderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Ook een baanbrekende innovatieve activiteit op het gebied van JGZ kan voor de prijs in aanmerking komen. De AJN-Flora van Laar prijs bestaat uit een beeldje van de hand van Ditta Engel en een geldbedrag van € 750,-. Optioneel is het mogelijk om een “eervolle vermelding” uit te reiken, dit gaat niet gepaard met een geldbedrag.

Flora van Laar prijs

Voor deze prijs werd de Stichting Flora van Laarfonds op 7 maart 2000 opgericht. Op 1 januari 2016 is de stichting Flora van Laarfonds opgeheven. Het bestuur van de AJN heeft besloten om de Flora van Laar prijs volledig over te nemen. Het is vanaf dan de AJN-Flora van Laar prijs en deze wordt elke twee jaar beschikbaar gesteld.

Het doel van deze prijs

Doel: “Het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Waarbij de prijs dient als stimulans voor een startende onderzoeker”.  Dit onderzoek kan gepresenteerd worden als publicatie of als proefschrift. Ook een baanbrekende innovatieve activiteit op het gebied van JGZ kan voor de prijs in aanmerking komen.

Voordracht van kandidaten

De kandidaten voor de AJN-Flora van Laar prijs worden voorgedragen aan de jury van de AJN-Flora van Laar prijs. Kandidaten kunnen de publicatie/ proefschrift / innovatieve activiteit mailen naar secretariaat@ajnjeugdartsen.nl of in viervoud sturen aan het secretariaat van de AJN onder vermelding van AJN-Flora van Laar prijs. De aanbieding dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief waarin de kandidaatstelling gemotiveerd wordt. De kandidaten dienen werkzaam te zijn in de jeugdgezondheidszorg of in aanverwante gebieden. De prijsuitreiking vindt plaats op een AJN dag.

Samenstelling- juryleden

De jury bestaat uit drie leden, met elk evenveel stemrecht en is op basis van gelijkheid. Een jurylid wordt benoemd voor drie edities waarbij een prijs daadwerkelijk is uitgereikt. Deze edities hoeven niet aaneengesloten te zijn. De drie juryleden kiezen per editie uit hun midden een voorzitter.

Een jurylid wordt gevraagd en benoemd door het bestuur van de AJN en is op vrijwillige basis. De samenstelling van de drie juryleden is (bij voorkeur) als volgt:

1 lid is afkomstig binnen JGZ-werkterrein

1 lid is afkomstig buiten JGZ-werkterrein en heeft ervaring met (zorg voor) jeugdigen

1 lid is afkomstig vanuit de wetenschappelijke commissie van de AJN

Van de drie juryleden zijn minimaal twee leden AJN lid. Niet alle leden van jury hoeven arts te zijn. De drie juryleden beoordelen de voordrachten op basis van de vastgestelde criteria en bepalen of de inzending binnen de doelgroep past.