Home > Gezocht: ‘bezielende inbreng’ van jeugdarts op Bonaire!

De webredactie ontving een enthousiast bericht van Wim Avis, gepensioneerd kinderarts. Graag deelt hij onderstaand verhaal, om bij jeugdartsen en artsen M+G belangstelling op te wekken om te komen werken op het mooie en vriendelijke Bonaire.

Er overkwam mij onverwacht iets bijzonders:
ik werd een tijdje jeugdarts op Bonaire …

Op een zondag in maart van dit jaar kreeg ik een telefoontje. Of ik, als gepensioneerd kinderarts, niet een paar maanden wilde komen helpen de verwachte coronagolf op Bonaire het hoofd te bieden. Zes dagen later vertrok ik met mijn vrouw van een onwezenlijk leeg Schiphol richting Kralendijk. Het bleek toentertijd met de corona-uitbraak op het eiland wel mee te vallen; tijdig sluiten van het luchtruim en het weren van de grote cruiseschepen liet het virus slechts ruimte voor een enkele besmetting. Mijn bijdrage in het ziekenhuis was niet echt nodig.

Maar… wel was er al geruime tijd een vacature voor een jeugdarts. Misschien was het leuk als ik een handje kwam helpen op het consultatiebureau. En dat wàs en is het! Met dit stukje hoop ik belangstelling voor de vacature jeugdarts/arts M+G op Bonaire op te wekken.

‘Op een eiland met 20.000 zielen en zo’n 250 geboorten per jaar
is een CJG een kleinschalig instituut, waarbinnen de lijnen kort zijn.’ 

Als je jeugdarts of arts M+G bent, het verrijkend vindt om een tijdje in een andere cultuur te werken (en dan in het eigen Koninkrijk), en van de natuur houdt, zijn er vele redenen om een periode van je leven op Bonaire door te brengen. Er zijn wat organisatorische verschuivingen te verwachten, maar vooralsnog valt de jeugdgezondheidszorg onder het Centrum voor Jeugd en Gezin (Sentro Hubentut i Famia). Op een eiland met 20.000 zielen en zo’n 250 geboorten per jaar is een CJG een kleinschalig instituut, waarbinnen de samenwerkende instanties (JGZ, opvoedingsondersteuning, gezinswerk, kinderopvangcoördinatie) en mensen elkaar goed kennen en de lijnen kort zijn. Het JGZ-team bestaat op dit moment uit vijf toegewijde verpleegkundigen met goed zicht op de noden en behoefte van de bevolking. Bijzonder kenmerk van een kleine populatie is, dat iedereen elkaar kent, zeker als je al jaren alle pasgeborenen op je bureau ziet langskomen.

Echter, er is nog veel te doen! Er is een goed plan voor de schoolgezondheidszorg, maar het moet nog uitgerold worden. De mensen op Bonaire laten zich graag van hun goede en vriendelijke kant zien, maar ‘achter de voordeur’ is er – ook hier – armoede, huiselijk geweld en verwaarlozing van kinderen. Het JGZ-team heeft duidelijk aangegeven hier een effectievere signalerende en interveniërende rol in te willen spelen. Wij zijn met betrokkenen op het eiland en met het NCJ in gesprek om GIZ-methode en Stevig Ouderschap te gaan gebruiken. Om deze plichten en wensen daadwerkelijk waar te gaan maken is de bezielende inbreng van een jeugdarts onontbeerlijk. Liefst van iemand met een lange adem, relativeringsvermogen en de bereidheid Papiamentu te leren. De Antillen hebben een eigen cultuur, en het loont om je daar onbevooroordeeld in te verdiepen. Onderlinge vriendelijkheid en respect zijn opvallende kenmerken van het dagelijks bestaan.

Bonaire wordt wel Divers Paradise genoemd. Maar er is meer dan die wondere onderwaterwereld alleen. De woeste natuur met haar zo andere gezicht in de droge en natte tijd. De mangroves. Natuurpark Washington-Slagbaai. Wind- en kitesurfen. De vele gezellige eetgelegenheden. Ja, het is wel warm… maar gelukkig staat de noordoostpassaat meestal aan en dan is het goed toeven op een terrasje aan zee.

Zoals ik schreef: ik hoop belangstelling te wekken om als jeugdarts of als arts M+G te komen werken op Bonaire. Eerder kon de salariëring een hindernis zijn, maar het salaris is opgetrokken en er is zeker ruimte voor onderhandelingen over de voorwaarden.

Gaat het kriebelen: graag geven Chris Palm, directeur van het CJG  chris.palm@cjgbon.com of ondergetekende nadere informatie.

Wim Avis,
gepensioneerd kinderarts / mail