Home > Deelnemers gezocht voor praktijktest JGZ-richtlijn Ouder-kind relatie

Welke jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals willen deelnemen aan de praktijktest van de JGZ-richtlijn “Ouder-kind relatie met aandacht voor hechting”? Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken is uittesten van de conceptrichtlijn in de praktijk van groot belang.

De richtlijn

Deze beschrijft wat de kenmerken zijn van een gezonde, veilige ouder-kindrelatie in de verschillende leeftijdsfasen en wat risico- en beschermende factoren zijn. Centraal staat de vraag hoe een JGZ professional (aanstaande) ouders kan helpen een gezonde relatie met hun kind op te bouwen dan wel te behouden. Verder komen aan bod: Hoe kan de JGZ-professional een verstoorde of problematische relatie signaleren? Wat kan de JGZ-professional doen als het gaat om adviezen en begeleiding bij een verstoorde relatie? Wat zijn (effectieve) interventies om de ouder-kindrelatie te verstevigen? En: Hoe vindt afstemming met andere professionals plaats?

De praktijktest

Doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Tijdens de praktijktest werken JGZ-professionals gedurende 3 tot 4 maanden met de richtlijn. De praktijktest start naar verwachting in het voorjaar van 2020 (tussen januari en mei).

Wanneer je als individuele JGZ professional mee wilt doen met de praktijktest, meldt je dan aan voor de scholing die begin 2020 in Utrecht zal worden gehouden.

Wanneer een team van één JGZ organisatie meedoet aan de praktijktest, dan wordt de scholing in overleg op locatie aangeboden.

Vergoeding

Voor deelname aan de praktijktest is een financiële vergoeding beschikbaar en accreditatie voor de scholing wordt aangevraagd.

Voor aanmelding of meer informatie:

Neem contact op met Caren Lanting, TNO via caren.lanting@tno.nl