Home > Commentaarfase conceptrichtlijn behandeling van kinderen met obesitas

Begin 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn “Behandeling van kinderen met obesitas” gestart op innitiatief van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de werkgroep de richtlijn voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is 10 februari 2020.

Wie wil hieraan meedoen? Zie stukken. Graag input via het secretariaat van de AJN