Home > Commentaar gevraagd op Conceptversie richtlijn uitvoering RVP2022

Hierbij (zie https://www.dropbox.com/…/AABrxZicqXtsYYiMXgKF3Peda…) ontvangt u de conceptversie van de richtlijn Uitvoering RVP 2022 met het verzoek om commentaar hierop.

Graag ontvangen we dit commentaar vóór vrijdag 5 november 12.00 uur. Graag uw commentaar sturen naar nicoline.van.der.maas@rivm.nl.

Wij willen u vragen om het commentaar NIET in de richtlijn zelf in te voegen, bijvoorbeeld door middel van ‘Track changes’ (NL: ‘Wijzigingen bijhouden’) of ‘Comments’ (NL: ‘Opmerkingen’). Graag al uw opmerkingen en suggesties, met vermelding van regelnummer(s), in het eveneens meegestuurde document voor de auteursverantwoording.
Formuleer commentaar alstublieft zo duidelijk mogelijk. Doe, bij voorkeur, tekstsuggesties. De richtlijn wordt nog gecontroleerd; op spelling en grammatica hoeft u daarom niet speciaal te letten.
De auteur zal het binnengekomen commentaar verwerken. Ruim voor het LRO van 30-11-2021 sturen we u de nieuwe versie. Deze zal dinsdag 30 november op het LRO worden vast gesteld.