Oproep aanmeldingen AJN-Flora van Laar prijs

AJN Jeugdartsen

Oproep aanmeldingen AJN-Flora van Laar prijs

De AJN roept op om kandidaten voor de AJN-Flora van Laar prijs aan te melden. De AJN-Flora van Laar prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor uitmuntend onderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Ook een baanbrekende innovatieve activiteit op het gebied van de jeugdgezondheidszorg kan voor de prijs in aanmerking komen. Aanmelden van kandidaten voor de Flora van Laar prijs kan tot 1 oktober 2023.

Stimuleren van onderzoek en innovatie

Het doel van de prijs is het: ‘Stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Waarbij de prijs dient als stimulans voor een startende onderzoeker.’  De kandidaat hoeft geen jeugdarts te zijn, ook andere professionals komen voor de prijs in aanmerking.

Aanmelden kandidaten

De kandidaten voor de Flora van Laar prijs kunnen tot 1 oktober 2023 worden voorgedragen aan de jury van de Flora van Laar prijs. Kandidaten kunnen de publicatie / proefschrift / innovatieve activiteit mailen naar secretariaat@ajnjeugdartsen.nl of in viervoud sturen aan het secretariaat van de AJN onder vermelding van AJN-Flora van Laarprijs. De aanbieding dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief waarin de kandidaatstelling gemotiveerd wordt. De kandidaten dienen werkzaam te zijn in de jeugdgezondheidszorg of in aanverwante gebieden. De prijsuitreiking vindt plaats op de AJN dag van 17 november 2023.