Home > Opinie > Apprecensies

Meldcode App

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

GGD AppStore

Op zoek naar de beste apps voor jouw gezondheid? Op www.ggdappstore.nl vind je allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Alleen die apps die voldoen aan de door...