Op onze gezondheid. De noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg.

AJN Jeugdartsen

De volksgezondheid staat onder druk. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Om het tij te keren moeten we sociale determinanten van gezondheid centraal stellen in de zorg voor de volksgezondheid, ofwel publieke gezondheidszorg.
Denk hierbij aan wonen, werk, inkomen, onderwijs en leefomgeving. Aandacht voor leefstijl en gedrag alleen is onvoldoende omdat dit vaak symptomen zijn van onderliggende maatschappelijke oorzaken.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft in een rapport de belangrijkste knelpunten benoemd en aanbevelingen gedaan.

Lees het rapport RVS+Op+onze+gezondheid en de kernboodschap Kernboodschap+Op+onze+gezondheid