Ontwikkeling database JGZ-richtlijnen gestart

AJN Jeugdartsen

Het project digitale infrastructuur richtlijnen JGZ is gestart. In een tijdsbestek van 2 jaar wordt een database ontwikkeld waar de JGZ-richtlijnmodules op een goed vindbare manier worden ondergebracht.

Efficiënter werken met richtlijnmodules

Alle JGZ-richtlijnen worden de komende tijd omgezet naar richtlijnmodules. Richtlijnmodules zijn efficiënter te herzien dan complete richtlijnen en verbanden tussen de modules kunnen makkelijk worden aangebracht. De gehele cyclus rond de modulaire ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van de JGZ-richtlijnen wordt ingebed in de digitale structuur. De nieuwe JGZ-richtlijnendatabase helpt niet alleen bij het sneller vinden van relevante informatie uit de richtlijnen, ook kunnen JGZ-professionals hierin feedback geven bij een richtlijn. Zo kunnen richtlijnmodules in de toekomst nog beter aansluiten bij de gebruikers.

Input van eindgebruikers voor aansluiting in de praktijk

Om de database aan te laten sluiten bij de uiteindelijke gebruikers en hun wensen en voorkeuren, wordt er gedurende het ontwikkelingsproces goed afgestemd met diverse gebruikersgroepen. Ruim een jaar geleden stelde het NCJ samen met een gebruikersgroep hiervoor een pakket van eisen op, die de basis vormt voor de database. Gezien de snelle technische ontwikkelingen en veranderingen in het veld, wordt hier voor de start van de bouw nog een laatste check op gedaan. Als de volledige digitale infrastructuur voor de richtlijnendatabase gereed is, wordt deze getoetst bij 2 JGZ-organisaties.

Bron: ZonMW