Ontevredenheid ouders over slaap van hun baby blijkt voorspeller slaapproblemen in de peutertijd

AJN Jeugdartsen

Ontevredenheid van ouders over slaap van hun baby’s blijkt een voorspeller voor latere slaapproblemen in de peutertijd. Dit concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC en GGD Amsterdam. Ze onderzochten of ouders van bijna 1500 slecht slapende peuters al eerder ontevreden waren over het slaapgedrag van hun kind als baby.

Jeugdarts en onderzoeker Margreet Harskamp – van Ginkel: ‘Vroege signalering van slaapproblemen is belangrijk om ouders op maat te ondersteunen.’ Onderzoekers van Amsterdam UMC en GGD Amsterdam onderzochten of ontevredenheid van ouders over slaap bij baby’s van 4 tot 6 maanden samenhangt met slaapproblemen in  het tweede levensjaar.  Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in Amsterdam noteerden tijdens consulten of ouders tevreden waren over het slapen van hun baby. Een kwart (26%) van de ouders was niet tevreden.  Peuters van wie  ouders al ontevreden waren over hun slaap als baby, hadden bijna twee keer zo vaak problematisch slaapgedrag. Hun ouders ervaarden ook vaker het slapen van hun kind als een probleem.  De onderzoekers gebruikten data van 1471 kinderen van het Sarphati Cohort.

Het belang van vroeg signaleren 

Jeugdarts en arts M+G Margreet Harskamp – van Ginkel voerde het onderzoek uit. ‘Als we slaapproblemen vroeg signaleren, kunnen we ouders  meer gerichte preventieve voorlichting geven. Bijvoorbeeld tijdens spreekuren, in groepen of online. We kunnen hen ook op maat ondersteunen, met slaapadvies of opvoedadviezen. Nu we weten hoeveel ouders problemen ervaren, kunnen we er ook iets aan doen.. Professionals kunnen we extra scholen om deze adviezen te geven.

Het artikel is online vrij toegankelijk.