Onderzoeksresultaten impact coronamaatregelen op gezinsleven

AJN Jeugdartsen

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht onderzocht de ervaringen van (groot)ouders tijdens de coronacrisis. Dit onderzoek werd samengesteld met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee Brussel, zodat er internationale vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs deden aan dit onderzoek mee. Op basis van de resultaten doet het lectoraat aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugdprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen. Opvoedinformatie Nederland gebruikt de resultaten om tips en adviezen voor ouders te verbeteren en aan te vullen.

Enkele opvallende resultaten:

  • Hoewel een grote meerderheid van de ouders merkt dat ze ook in deze lastige tijd goed in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen, vindt ruim een derde het ouderschap nu moeilijker dan voorheen.
  • Moeders geven de werk-gezin balans in de eerste week van de coronamaatregelen gemiddeld een lager rapportcijfer dan vaders.
  • Veel respondenten zijn bezorgd dat de huidige situatie – met contact op afstand als norm – het voor grootouders en kleinkinderen lastig maakt een band op te bouwen (bij pasgeborenen en jonge kinderen) of te onderhouden (bij oudere kinderen).

Meer informatie en het eindrapport kun je via deze link lezen.