Onderzoek sexuele opvoeding in Nederland

AJN Jeugdartsen

Hoe pakken ouders in Nederland de seksuele opvoeding van hun kinderen aan? Wat gaat goed, wat gaat minder goed? Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘Seksuele opvoeding vanuit het perspectief van ouders’.

Seksualiteit is een essentieel onderdeel van de (gezonde) ontwikkeling van kinderen en jongeren. Volwassenen, met name ouders en andere verzorgers (bijvoorbeeld in gemengde gezinnen), spelen een cruciale rol bij het begeleiden van kinderen en jongeren in hun seksuele ontwikkeling. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat goede seksuele voorlichting ertoe kan leiden dat kinderen later aan seksuele activiteiten beginnen, vaker anticonceptie en condooms gebruiken, minder risico lopen op seksueel overdraagbare aandoeningen en minder seksuele partners hebben.

Onderzoek ‘Seksuele opvoeding vanuit het perspectief van ouders’

Seksualiteit en seksuele opvoeding’ is een gezamenlijk onderzoeksproject van kennisinstituut Movisie en de Universiteit Utrecht (UU), gericht op het bijdragen aan een positieve seksuele ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van negatieve seksuele ervaringen.

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  1. Wat zijn de ervaringen, zorgen en uitdagingen van ouders met betrekking tot de seksuele opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen (0-18 jaar)? En hoe zien zij hun eigen rol en bijdrage aan de positieve seksuele ontwikkeling van hun kind(eren)?
  2. Wat zijn de behoeften van ouders met betrekking tot de seksuele opvoeding en ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar)? Welke hulpbronnen en/of ondersteuning denken ze nodig te hebben om bij te dragen aan een positieve seksuele ontwikkeling?

Onderwerpen die aan bod komen

  • weerbaarheid, grenzen en ongewenste ervaringen
  • hoe vaak bespreken ouders deze thema’s met hun kinderen
  • specifieke situaties binnen de seksuele opvoeding
  • wat hebben ouders nodig voor de seksuele opvoeding

Het volledige rapport is te lezen bij Movisie