Onderzoek naar Early Life Stress krijgt vervolg

AJN Jeugdartsen

Het NCJ heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht literatuuronderzoek gedaan naar (de gevolgen van) Early Life Stress. Dit leverde de waardevolle publicatie ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’ op. Met het Healthy Early Life Start (HEALS) Applied komt er een vervolg op dit onderzoek.

Zorg voor kinderen verbeteren

De onderzoeksvraag is  bij de Nationale Wetenschapsagenda ingediend door TNO, UMCG, NCJ en diverse partners. Het gehonoreerde project heeft als doel stress bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en ouders indien nodig te ondersteunen. HEALS Applied levert inzicht in welke evidence based interventies kunnen worden ingezet. Dit zal de zorg voor kinderen en hun ouders met chronische stress verbeteren, waardoor veel gezondheidsschade op de korte en langere termijn wordt voorkomen. Bron: NCJ.