Onderzoek naar de rol van Turkse grootouders bij de opvoeding van jonge kinderen

AJN Jeugdartsen

Grootouders kunnen een grote ondersteunde rol spelen in het alledaagse leven van gezinnen met jonge kinderen, denk bijvoorbeeld aan oppassen en meehelpen in het gezin. Er is echter nog weinig bekend over de rol van grootouders in relatie tot leefstijl gerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Daarom zijn in het kader van Food4Smiles in Amsterdam Nieuw-West 18 grootmoeders en 16 moeders met een Turkse achtergrond geïnterviewd. Uit deze gesprekken bleek dat grootmoeders van invloed zijn op leefstijl gerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen, zoals gezond eten en beeldschermgebruik. Moeders ervaren de hulp van grootouders in de opvoeding als ondersteunend en van groot belang, maar zowel moeders als grootmoeders geven ook aan dat ze het soms moeilijk vinden om conflicterende inzichten over gezonde opvoedkeuzes te bespreken wat kan leiden tot wrijving.

Ouders vormen een belangrijke doelgroep voor beleid en interventies om gezond gedrag bij jonge kinderen te stimuleren. De bredere sociale gemeenschap en vooral de grootmoeders mogen hierbij echter niet vergeten worden. Het zou van meerwaarde zijn als beleid en interventies inzetten op het actief betrekken van de sociale omgeving. Van belang daarbij is dan rekening te houden met sociaal-culturele factoren die een rol spelen in het advies, ondersteuning, gewoontes en overtuigingen.

Dit onderzoek is specifiek onder de Turkse gemeenschap verricht, maar onderzocht zou moeten worden of de bevindingen ook spelen bij (aanstaande) ouders met andere culturele achtergronden.

Geïnteresseerd in het onderzoek: lees het hele artikel

Bron: Food4Smiles