Onderzoek: jeugdigen in een kwetsbare situatie beter signaleren

AJN Jeugdartsen

Hoe signaleer je jeugdigen die in een kwetsbare situatie opgroeien? Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie roept het voorveld op een vragenlijst in te vullen.

Jongeren in kwetsbare situaties signaleren

Hoe handel je wanneer een jeugdige een verhoogd risico heeft op psychische, sociale en schoolproblemen? En hoe signaleer je jeugdigen die in een kwetsbare situatie opgroeien? Deze vragen staan centraal bij een grote landelijke studie van ZonMw. Onderzoeker ontwikkelen een product om professionals in het voorveld te helpen een jeugdige (0-23 jaar) die in een kwetsbare situatie opgroeit, te signaleren.
Door het invullen van de vragenlijst kun je de onderzoekers helpen.

Meer informatie: Kenniscentrum KJP