Nog steeds te lange wachttijden bij Veilig Thuis

AJN Jeugdartsen

De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Kinderen en ouders moeten te lang wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek bij Veilig Thuis. Dit is een risico voor hun veiligheid, want het duurt ook langer voordat er passende hulp is ingezet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de wachtlijstproblemen bij Veilig Thuis.

Oorzaken

De Veilig Thuis-organisaties noemen diverse oorzaken voor het niet halen van de wettelijke termijnen. Zo is er een stijging in het aantal meldingen en adviesvragen. Ook is er een toename van de complexiteit van de meldingen en zijn er meer acute meldingen. En er is een tekort aan personeel. Alle ketenpartners, zoals Lokale Teams, de Raad voor de Kinderbescherming en de geestelijke gezondheidszorg, hebben te maken met wachtlijsten. Hierdoor kan er geen passende hulp worden geboden of duurt dit lang. In de periode dat kinderen, gezinnen en huishoudens bij ketenpartners op de wachtlijst staan, moet Veilig Thuis betrokken blijven om zicht op de veiligheid te houden.

Hoe nu verder

De inspectie doet in 2024 verder onderzoek naar de gevolgen van de wachttijden bij Veilig Thuis voor kinderen, gezinnen en huishoudens. Ook bekijkt de inspectie of Veilig Thuis voldoende zicht houdt op de veiligheid van de kinderen, gezinnen en huishoudens die op een wachtlijst staan.

Lees hier het rapport Zorgen+over+aanhoudende+lange+wachttijden+Veilig+Thuis

Bron: Inspectie gezondheidszorg en jeugd