no-show terugdringen bij jeugdgezondheidszorg

AJN Jeugdartsen

Afgelopen juni en juli is bij GGD Brabant-Zuidoost is in het kader van een vernieuwingsprogramma van de jeugdgezondheidszorg een pilot uitgevoerd waarbij ouders gebeld werden om ze te herinneren aan de afspraak die de week erop voor ze gepland stond bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierbij is gebruik gemaakt van machine learning om de kans in te schatten dat er sprake zal zijn van no show. Alleen afspraken waarbij de kans op no show hoger was dan 50% kwamen in aanmerking voor de belactie.

Iedereen bellen voorafgaande aan het contactmoment zou te veel tijd kosten. Door te werken met machine learning kan veel efficiënter met deze capaciteit worden omgegaan. Voor zo ver bekend is dit een eerste keer dat machine learning gebruikt wordt bij een GGD om dienstverlening te verbeteren. En de resultaten van deze pilot zijn positief:

Elke 4 uur bellen voorkomt ongeveer 8:45 uur aan no show. Doordat de no shows van te voren al bekend zijn kan er planmatiger met het werk worden omgegaan: de afspraken worden direct in het gesprek verplaatst of geannuleerd. Bovendien blijkt dat ouders de telefoongesprekken over het algemeen als een prettige herinnering ervaren.

Meer weten? Klik hier voor het hele rapport

Bron: GGD Brabant-Zuidoost