Nivel-enquête: capaciteitsraming jeugdartsen

AJN Jeugdartsen

Het Nivel voert in opdracht van het Capaciteitsorgaan een tussentijdse capaciteitsraming uit voor de jeugdartsen. Hiermee wordt bepaald hoeveel jeugdartsen er jaarlijks moeten worden opgeleid om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Om het huidige aantal werkzame jeugdartsen (in personen en fte) en de vraag naar jeugdartsen in de toekomst goed in te kunnen schatten, is het perspectief van werkgevers van groot belang.

Alle managers JGZ behoren – als werkgever van jeugdartsen – tot de doelgroep van dit onderzoek. U kunt de enquête invullen via DEZE LINK.