Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

AJN Jeugdartsen

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek door de inspectie van onderwijs in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er over de hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de pandemie. Wel ging er minder aandacht uit naar sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Ook waren de gevolgen voor oudere leerlingen en studenten groter dan voor jonge leerlingen. Dit komt mede doordat zij veel langer op afstand les kregen. Daarnaast bleven verschillen tussen groepen leerlingen bestaan.

Belangrijkste bevindingen

In het onderzoek ‘Gevolgen van 16 maanden corona onderzoek’ vielen ons de volgende bevindingen over meerdere of alle sectoren op.